Matematyczna Liga Zadaniowa klasa IV- zestaw VII

Zadania z zestawu VII znajdują się w załączniku.