Matematyczna Liga Zadaniowa klasa IV - Zestaw III

Zadanie 1. (0 - 4p.)

Podkreśl odpowiednie zakończenie zdania:   

1. Za 12 szósta to inaczej godzina: a) 6.12            b) 5.48              c) 6.48

2. 10 po czwartej to inaczej godzina: a) 16.10          b) 15.50             c) 4.20

3. 13.30 to godzina:    a) wpół do czternastej         b) 30 po dwunastej

4. 11.45 to inaczej: a) za kwadrans dwunasta,     b) 15 po jedenastej

 

 

Zadanie 2. (0 - 4p.)

Oblicz ile czasu upływa:

a) od 12.45 do 20  tego samego dnia …………………

b) od 11.55 do 16.50 tego samego dnia…………………..

c) od 16.05 do 1.20 dnia następnego……………………

d) od 23.15 do 7.20 dnia następnego……………………….

 

Zadanie 3. (0 - 2p.)

Podkreśl działanie, które wykonać należy jako pierwsze i oblicz:

a) 5+ 4 . (5 - 2) =

b) 17-10 + 32 – (12 - 3) =

 c) 15 + 8 : 2 =

d) 2 . 22 + 16 : 4 =