Matematyczna Liga Zadaniowa klasa VII- Zestaw VII

Zad. 1. (0 – 2p)

Oblicz długość przekątnej:

a) prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 8 cm, 24 cm

b) sześcianu o krawędzi 1 cm

 

Zad. 2. (0 – 2p)

W trójkącie prostoktnym równoramiennym dwa krótsze boki mają długość po 4 cm. Oblicz odległość ich wspólnego końca od trzeciego bou tego trójkąta. 

Zad. 3. (0 – 3p)

Jurek oparł o ścianę prostokątną deskę. Górna jej krawędź znajduje się na wysokości 1,8 m od podłogi, a dolna - w odległości 75 cm od ściany. Wyznacz długość deski. 

 

Zad. 4. (0 – 3p)

W kwadracie ABCD o boku 18 cm wyznaczono trójkąt (patrz rysunek w załączniku). Oblicz:

a) miary kątów trójkąta ACE, 

b) pole trójkąta ACE,

c) obwód trójkąta ACE. 

pliki do pobrania