Matematyczna Liga Zadaniowa klasa VIII- zestaw VII

Zad. 1. (0 – 2p)

Prostopadłościenny pojemnik o wymiarach 12 cm, 15 cm, 50 cm jest napelniony płynem do 90% jego wysokości. Ile litrów płynu jest w tym pojemniku? Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 2. (0 – 2p)

Średnia cena pięciu kartonow soku owocowego po 6,40 zł za karton i jednej butelki wody mineralnej wynosi 6,20 zł. Jaka jest cena butelki wody mineralnej? Zapisz obliczenia.

Zad. 3. (0 – 3p)

Po podwórku chodzą kury i króliki. Razem jest 27 głów i 68 nóg. Ile kur, a ile królików chodzi po podwórku? Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 4. (0 – 3p)

Ogrodnik zlecił wykonanie stu piramidek w kształcie ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 20 cm i krawędzi bocznej 70 cm. Ile metrów kwadratowych folii potrzeba na wykonanie tych piramidek? Ile metrów sześciennych powietrza będzie w tych piramidkach. Zapisz obliczenia.