RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku
w roku szkolnym 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA: p. Anna Rowińska - Zarembska

ZASTĘPCA PRZEWDONICZĄCEJ: p. Magdalena Mężyńska

SEKRETARZ: p. Monika Polińska

SKARBNIK: p. Małgorzata Łukasik

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na numer konta: 54 1870 1045 2078 1044 8574 0001   (Nest Bank), w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

pliki do pobrania