Obchody 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zwieńczyliśmy uroczystą akademią. Montaż słowno-muzyczny przepełniony był patriotycznymi wierszami i pieśniami, które skłaniały do refleksji. Pozwoliły na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z kart historii naszej ojczyzny. Towarzyszące temu barwy narodowe podkreślały podniosłość chwili, a także dawały wyraz temu, że każdy z nas jest dumny z bycia Polakiem!