Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 20

 

Funkcja w SU
Imię i nazwisko
Klasa
Przewodnicząca  Anna Borowska
7A
Prezydium
Marharyta Komysh    7A
Prezydium
Bartłomiej Zarębski
7A