Zapraszamy uczniów klas 4 - 8 do udziału w całorocznym Konkursie "Matematyczna Liga Zadaniowa".

Zestawy z zadaniami dla poszczególnych klas będą umieszczane na stronie szkoły raz w miesiącu.

Rozwiązane zadania oddajemy na kartkach (nie trzeba drukować, ani przepisywać treści zadań).

Rozwiązania zestawu piątego przekazujemy do dnia 31 marca 2023 swojemu nauczycielowi matematyki.