Pomoc dzieciom ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności objęte tą nazwą mogą występować u dziecka w trzech formach - w postaci izolowanej, np. tylko trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni, lub jako zespół dwóch bądź nawet trzech form tych zaburzeń:

 • dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu;
 • dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne);
 • dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma.

  Trudności te mają różne przyczyny, najczęściej spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich współdziałania. Po analizie prac dzieci oraz dzięki specjalistycznym badaniom przeprowadzonym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wiadomo, co jest przyczyną trudności w nauce czytania i pisania u danego ucznia.

  Uczniowie z klas 4 - 7 , którzy tego potrzebują, są objęci pomocą w formie terapii pedagogicznej. Głównym celem terapii, która musi być systematyczna i kilkuletnia, jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, eliminowanie błędów i braków w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczenie umiejętności czytania i pisania, a także eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych u dzieci i zmniejszanie poziomu lęku i zagrożenia przed popełnianiem błędów.

  Z uczniami odbywa się w sześciu zespołach, dzieci poprzez zabawę i gry dydaktyczne usprawniają motorykę, doskonalą sprawność manualną, kształcą pamięć i spostrzegawczość wzrokową, usprawniają wrażliwość słuchową, kształcą umiejętność dokonywania analizy sylabowej
  i głoskowej oraz usprawniają technikę czytania i pisania.

  Oprócz różnorodnych zabaw i gier edukacyjnych i dydaktycznych w pracy z dziećmi korzystamy także z programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti. Od lat jesteśmy Szkołą Przyjazną Uczniom z Dysleksją.

                                                                                  

Klasa
Dzień
Godzina
Nauczyciel
 
piątek
08:35-09:20
p.
 
wtorek
08:35-09:20
p.
 
wtorek
13:30-14:15
 
czwartek
13:30-14:15
p.
 
czwartek
12:25-13:10
p.
 
wtorek
14:25-15:10
p.
 
poniedziałek
12:25-13:10
p.
 
wtorek
15:15-16:00
p. Bączek
 
piątek
07:45-08:30
p. Bączek