RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Agnieszka Gnacińska

Zastępca: Anna Długołęcka

Sekretarz: Karolina Klajn

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na numer konta:  18 1020 1811 0000 0202 0439 2601, w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.