RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku
w roku szkolnym 2021/2022

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA: p. Anna Rowińska - Zarembska

ZASTĘPCA PRZEWDONICZĄCEJ: p. Monika Polińska

SKARBNIK: p. Małgorzata Łukasik

PROTOKOLANT: p. Justyna Nowak

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na numer konta: 54 1870 1045 2078 1044 8574 0001   (Nest Bank), w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

pliki do pobrania