RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku
w roku szkolnym 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA: p. Małgorzata Łukasik

ZASTĘPCA PRZEWDONICZĄCEJ: p. Agnieszka Gnacińska 

PROTOKOLANT: p. Karolina Klajn 

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na numer konta: 49 1870 1045 2078 1073 1436 0001, w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

pliki do pobrania