Informacje dotyczące obiadów w stołówce szkolnej:

  • Od miesiąca października 2021 r. należność z tytułu opłaty za obiad należy dokonać płatności tylko przelewem na indywidualne konto dziecka, które obowiązuje do końca ukończenia szkoły podstawowej.

  • Proszę o terminowe dokonywanie wpłat za obiady wg harmonogramu, który znajduje się na stronie szkoły.

  • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka i do jakiej klasy uczęszcza w danym roku szkolnym.

  • W przypadku zagubienia numeru konta indywidualnego dziecka, proszę kontaktować się z kierownikiem gospodarczym - kontakt  698 817 414.

  • Ilość dni żywieniowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz kwota za obiady w poszczególnych miesiącach znajdują się w tabeli poniżej.

  • UWAGA! Od stycznia 2023 wzrasta stawka żywieniowa z5 zł na 6 zł. 

pliki do pobrania