Informacje dotyczące obiadów w stołówce szkolnej:

  • Od miesiąca października 2021 r. należność z tytułu opłaty za obiad należy dokonać płatności tylko przelewem na indywidualne konto dziecka, które obowiązuje do końca ukończenia szkoły podstawowej.

  • Proszę o terminowe dokonywanie wpłat za obiady wg harmonogramu, który znajduje się na stronie szkoły.

  • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka i do jakiej klasy uczęszcza w danym roku szkolnym.

  • W przypadku zagubienia numeru konta indywidualnego dziecka, proszę kontaktować się z kierownikiem gospodarczym - kontakt  698 817 414.

  • Ilość dni żywieniowych oraz kwota za obiady w poszczególnych miesiącach znajdują się w tabeli poniżej.

          miesiąc           ilość dni            kwota
         wrzesień            19 dni           95,00 zł
       październik            19 dni           95,00 zł
          listopad            19 dni           95,00 zł
         grudzień            16 dni           80,00 zł
          styczeń             20 dni           100,00zł
            luty             10 dni           50,00 zł
         marzec            22 dni           110,00 zł
        kwiecień            17 dni           85,00 zł
            maj             17 dni           85,00 zł
        czerwiec            14 dni           70,00 zł
pliki do pobrania