Informacje dotyczące obiadów w stołówce szkolnej:

  • Od miesiąca października 2021 r. należność z tytułu opłaty za obiad należy dokonać płatności tylko przelewem na indywidualne konto dziecka, które obowiązuje do końca ukończenia szkoły podstawowej.

  • Proszę o terminowe dokonywanie wpłat za obiady wg harmonogramu, który znajduje się na stronie szkoły.

  • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka i do jakiej klasy uczęszcza w danym roku szkolnym.

  • W przypadku zagubienia numeru konta indywidualnego dziecka, proszę kontaktować się z kierownikiem gospodarczym - kontakt  698 817 414.

  • Ilość dni żywieniowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz kwota za obiady w poszczególnych miesiącach znajdują się w tabeli poniżej.

  • UWAGA! Od stycznia 2023 wzrasta stawka żywieniowa z5 zł na 6 zł. 

          miesiąc           ilość dni            kwota
         wrzesień            18 dni           90,00 zł
       październik            20 dni           100,00 zł
          listopad            20 dni           100,00 zł
         grudzień            16 dni           80,00 zł
          styczeń             11 dni           66,00zł
            luty             20 dni           120,00 zł
         marzec            22 dni           132,00 zł
        kwiecień            16 dni           96,00 zł
            maj             17 dni           102,00 zł
        czerwiec            13 dni           78,00 zł
pliki do pobrania