Kontakt - Szkoła Podstawowa nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego

Szkoła Podstawowa nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego

Zgłoszenia od sygnalistów będą przyjmowane online poprzez poniższą stronę:

https://app.sygnanet.pl/lexeducatio/pl 

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Puplicznej (ePUAP): Brzezno20

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Eliza Łuczkiewicz - Sztuka (iod@rodo-edu.pl)

powrót do góry