Tablica interaktywna będąca na wyposażeniu pracowni językowej umożliwia uczniom Szkoły Podstawowej nr 20 naukę języka angielskiego w bardzo atrakcyjny i efektywny sposób. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcji korzystając z oprogramowania do tablicy interaktywnej dołączonego do podręczników do języka angielskiego. Poprzez różnorodne gry i zabawy ćwiczące umiejętności uczniów w zakresie czytania, słuchania, pisania oraz kojarzenia obrazów ze słownictwem uczniowie znacznie szybciej i łatwiej przyswajają treści programowe. Dzięki oddziaływaniu na wszystkie zmysły i zaangażowaniu uczniów o różnych rodzajach inteligencji zarówno lingwistyczno-logicznej jak i muzycznej czy kinestetycznej każdy ma szansę znaleźć sposób przyswajania wiedzy najbardziej dla nich odpowiedni. Nauczyciel dzięki bogatemu wyposażeniu pracowni językowej (tablica interaktywna, system Mentor zapewniający każdemu uczniowi możliwość wysłuchania nagrań przez słuchawki, dostęp do internetu, 2 komputery) jest w stanie zapewnić uczniom szeroką gamę atrakcyjnych materiałów i bodźców do nauki języka angielskiego.


Efektywny proces aktywnego przyswajania wiedzy
      Tablica interaktywna SMART Board ma dużą, interaktywną powierzchnię, za pomocą której nauczyciele oraz uczniowie mogą przeszukiwać zasoby sieciowe, przedstawiać prezentacje naukowe czy też odbyć wirtualną podróż. Pomaga ona budować motywację uczniów oraz ich osiągnięcia poprzez uczynienie z nauki opartej na poszukiwaniu odpowiedzi, niezwykłego dynamicznego doświadczenia. Kluczem do tego wszystkiego jest dotyk. Wystarczy tylko dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikoną. Do robienia notatek wystarczy pióro lub własny palec. Nie są potrzebne baterie ani żadne specjalne narzędzia, które byłyby zawodne lub mogą się zgubić.


Kontakt ze wszystkimi uczniami
      Tablica interaktywna SMART Board zaspokaja wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Uczniowie widzą duże, kolorowe i dynamiczne obrazy, a także mogą wchodzić w fizyczne interakcje z materiałem poprzez przesuwanie liter, liczb, słów i obrazów za pomocą swoich rąk.


Dynamiczne przekazy dla całej grupy
      W postaci tablicy interaktywnej nauczyciele dostają do rąk potężne narzędzie, dzięki któremu mogą skupić uwagę całej grupy uczących się. Lekcję można zaplanować i zapisać w komputerze przed przekazaniem jej uczniom. Oprogramowanie tablicy obejmuje specjalnie opracowany zestaw elementów graficznych oraz szablonów. W klasie można zaangażować do pracy uczniów, dodawać uwagi i zapisywać wszystkie informacje krok po kroku. Dzięki tablicy interaktywnej SMART Board nauczyciel oszczędza czas i zwiększa szanse efektywnej nauki, i to w przypadku każdego
z jego uczniów.