KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Spotkania z rodzicami:

09.09.2021  – przekazanie informacji dotyczących nowego roku szkolnego

04.11.2021 – spotkanie śródokresowe

16.12.2021 – przedstawienie ocen proponowanych za I okres

20.01.2022 – przestawienie wyników za I okres

24.03.2022 – spotkanie śróokresowe

19.05.2022– przedstawienie proponowanych ocen rocznych

 

Ważne terminy:

23 – 31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna

14 – 25.02.2022 – ferie zimowe

24 – 26.05.2022 – termin egzaminów ósmoklasisty

14 – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2022 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2021

12.11.2021

09.03.2022 - zakończenie rekolekcji

02.05.2022

24.05.2022 - egzamin ósmoklasisty

25.05.2022 - egzamin ósmoklasisty

26.05.2022 - egzamin ósmoklasisty

17.06.2022