KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Spotkania z rodzicami:

07.09.2023  – przekazanie informacji dotyczących nowego roku szkolnego

02.11.2023 – spotkanie śródokresowe

14.12.2023 – przedstawienie ocen proponowanych za I okres

18.01.2024 – przestawienie wyników za I okres

14.03.2024 – spotkanie śródokresowe

16.05.2024– przedstawienie proponowanych ocen rocznych

 

Ważne terminy:

23 – 31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna

29.01 – 09.02.2024 – ferie zimowe

14 – 16.05.2024 – termin egzaminów ósmoklasisty

28.03 – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

07.06.2024 - Bal uczniów klas ósmych

21.06.2024 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

28.02.2024 - zakończenie rekolekcji

29.04.2024

30.04.2024

02.05.2024

14.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

15.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

środy oraz II i IV czwartki miesiąca, w godzinach: 8:00 - 14:00