KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Spotkania z rodzicami:

08.09.2022  – przekazanie informacji dotyczących nowego roku szkolnego

03.11.2022 – spotkanie śródokresowe

08.12.2022 – przedstawienie ocen proponowanych za I okres

12.01.2023 – przestawienie wyników za I okres

23.03.2023 – spotkanie śródokresowe

18.05.2023– przedstawienie proponowanych ocen rocznych

 

Ważne terminy:

23 – 30.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna

16 – 27.01.2023 – ferie zimowe

23 – 25.05.2023 – termin egzaminów ósmoklasisty

06 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2023 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

07.06.2023 - Bal uczniów klas ósmych

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022

15.03.2023 - zakończenie rekolekcji

02.05.2023

23.05.2023 - egzamin ósmoklasisty

24.05.2023 - egzamin ósmoklasisty

25.05.2023 - egzamin ósmoklasisty

19.06.2023

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

środy oraz II i IV czwartki miesiąca, w godzinach: 8:00 - 14:00