KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Spotkania z rodzicami:

05.09.2019 godzina 17:00 – przekazanie informacji dotyczących nowego roku szkolnego

07.11.2019 godzina 17:00 – spotkanie śródokresowe

19.12.2019 godzina 17:00 – przedstawienie ocen proponowanych za I okres

30.01.2020 godzina 17:00 – przestawienie wyników za I okres

26.03.2020 godzina 17:00 – spotkanie śróokresowe

21.05.2020 godzina 17:00 – przedstawienie proponowanych ocen rocznych

 

Ważne terminy:

23 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

13 – 24.01.2020 – ferie zimowe

21 – 23.04.2020 – termin egzaminów ósmoklasisty

09 – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

26.06.2020 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.01.2020

03.01.2020

zakończenie rekolekcji wielkopostnych (środa)

21 – 23.04.2020

12.06.2020