KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Spotkania z rodzicami:

10.09.2020 godzina 17:00 – przekazanie informacji dotyczących nowego roku szkolnego

05.11.2020 godzina 17:00 – spotkanie śródokresowe

17.12.2020 godzina 17:00 – przedstawienie ocen proponowanych za I okres

04.02.2021 godzina 17:00 – przestawienie wyników za I okres

25.03.2021 godzina 17:00 – spotkanie śróokresowe

20.05.2021 godzina 17:00 – przedstawienie proponowanych ocen rocznych

 

Ważne terminy:

23 – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna

04 – 15.01.2021 – ferie zimowe

25 – 27.05.2021 – termin egzaminów ósmoklasisty

01 – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2020

03.03.2021 - zakończenie rekolekcji

30.04.2021

04.05.2021

25.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

26.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

04.06.2021