Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki!

J. K. Rowling

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły. Jest miejscem rozwoju potrzeb czytelniczych i intelektualnych uczniów.

W 2012 roku nasza biblioteka przeszła gruntowny remont i zmieniła swoje oblicze. Zbiory biblioteczne są aktualizowane dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców, Rady Osiedla „Brzeźno” oraz z budżetu szkoły. Oferujemy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, książki popularnonaukowe i naukowe. W wyszukiwaniu książek pomocne są katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i komputerowy.
W naszej bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą swobodnie wybierać książki. W czytelni uczniowie mogą korzystać z encyklopedii, słowników, a także z dostępu do baz danych w sieci Internet oraz z prenumerowanych czasopism dla uczniów i nauczycieli. W sierpniu 2006 roku Biblioteka SP 20 otrzymała sprzęt komputerowy w ramach projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”. Z czterech stanowisk komputerowych korzystają uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

W bibliotece pracuje pani Mirosława Jóźwiak

Kontakt: bib.20@interia.pl