Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych - kół zainteresowań organizowanych w roku szkolnym 2021/2022.