W naszej szkole gościliśmy przedstawicielki Fundacji "Generacja", które poprowadziły warsztaty zatytułowane "Akcja Segregacja". Wzięły w nich udział klasy 0A, 2A i 2B. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób klasyfikować odpady, mieliśmy zajęcia praktyczne z ich segregowania oraz poznaliśmy cały proces  sortowania. Otrzymaliśmy również zakładki do książek oraz torby wielokrotnego użytku, które samodzielnie ozdobiliśmy. Dzięki tym warsztatom poznaliśmy wiele cennych informacji, które na pewno wykorzystamy w codziennym życiu.