Klasy 2 wraz z nauczycielkami - panią Katarzyną Włodarczyk , panią Martą Buła i panią Beatą Bieniaszewską zorganizowały Apel powitalny dla uczniów klas 0 - 1, którzy dopiero rozpoczęli naukę w naszej szkole. Z tej okazji wszystkie klasy 0 - 3 spotkały się w sali korekcyjnej. Po krótkim powitaniu obecnych osób przez Panią Kasię Włodarczyk rozpoczął się krótki program artystyczny, który  przygotowały klasy 2A i 2B. Dzieci recytowały wierszyki, a następnie wszyscy uczniowie klas 2 zaśpiewali piosenkę.  Po programie artystycznym na środek sali wyszli gospodarze klas 0 i 1. Otrzymali oni listy powitalne dla swoich klas z życzeniami wielu sukcesów i samych radosnych i pomyślnych dni w naszej szkole. Każdy uczeń klasy 0 i 1 otrzymał konika morskiego – kolorowankę do własnoręcznego ozdobienia na zajęciach lekcyjnych. Następnie Pani Wicedyrektor Monika Suchwałko  wraz z organizatorkami konkursów wręczyła dyplomy i nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego "Wakacyjne Wspomnienia" oraz Szkolnego  konkursu technicznego "Plastikowy Stworek". Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów oraz wielu kreatywnych pomysłów.