26 listopada br. odbył się finał Szkolnego Konkursu Historyczno-Literackiego z okazji 75lecia istnienia szkoły i 25lecia nadania imienia. Uczestnicy zmagali się z pytaniami dotyczącymi historii ORP ,,Orła” i życia  kmdra ppor. Jana Grudzińskiego. Do tej części rywalizacji wykorzystano sprzęt multimedialny – szkolne tablety. Następnie uczniowie przystąpili do redagowani wypowiedzi literackiej. Mogli puścić wodzę fantazji  i sporządzić ostatnie notatki samego Jana Grudzińskiego z pamiętnego patrolu, w który ORP ,,Orzeł” udał się 23 maja 1940r. i…już nigdy nie powrócił. Wyniki dwuetapowego konkursu poznamy podczas oficjalnych uroczystość jubileuszowych, tj. 03 grudnia br.