Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 18 zapraszają na Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się 04 kwietnia 2019 r. w godzinach 16:30-18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdańsku, przy ulicy Wczasy 3 ( między innymi CKZiU Nr 2). ZAPRASZAMY!!!