Uwaga absolwenci!

 

Przypominamy o ważnych terminach:

- do 10 lipca należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do wybranej szkoły średniej,

- 31 lipca w SP 20 odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty, które należy dostarczyć do szkoły średniej do dnia  4 sierpnia.