Proszę w kwietniu nie wpłacać za obiady. Jeżeli zajęcia rozpoczną się od 15 kwietnia, to opłatę będzie stanowił odpis za marzec.

Kierownik gospodarczy intendent - Anna Gwiazdowska