Prosimy uczniów klas ósmych i ich rodziców o zapoznanie się z informacjami o przebiegu egzaminu ósmoklasisty podczas pandemii koronawirusa.