Drodzy Uczniowie!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych proszone są o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie gdańskiego kuratorium www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodziców karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej nauczycielowi.