List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców i Opiekunów