W załącznikach zamieszczona jest lista dzieci przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 do klas 0 i 1.