W ramach Tygodnia działań na rzecz Fundacji Hospicyjnej Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało Loterię Fantową. Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych uczniów i nauczycieli. Udało nam się zebrać dodatkowe środki finansowe do naszej Tumbowej puszki. Dziękujemy za udział i podarowane fanty.