W ramach Międzynarodowego Dnia Etnologii, Etnografii i Antropologii Kulturowej uczniowie klas siódmych uczestniczyli w wykładzie "Etnopodróże: Macedońskie święta, zwyczaje i obrzędy" organizowanym przez Oddział Etnologii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Organizatorem wyjścia była pani Renata Jadach.