21 lutego już po raz kolejny świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Możliwość wzięcia udziału w różnych aktywnościach pozwoliła nam na nowo odkryć bogactwo mowy ojczystej. Dumnie czytaliśmy łamańce językowe, rozwiązywaliśmy zagadki frazeologiczne, wykazywaliśmy się znajomością poprawnej polszczyzny, a także mierzyliśmy się z dyktandem pełnym pułapek ortograficznych. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że język polski jest skarbnicą pięknych słów oraz niewyczerpaną kopalnią lingwistycznych niespodzianek.