Przypominamy, że opłata za obiady we wrześniu 2018 wynosi 17 dni x 3,90 zł =66,30 zł. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły do dnia 4 września 2018. Numer konta: 45 1240 1268 1111 0010 3838 9660. Liczy sie data wpływu na konto. Prosimy o dokonanie terminowej wpłaty. W przypadku braku wpłaty, zgodnie z regulaminem, obiady nie będą wydawane.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy  o zgłaszanie tego faktu telefonicznie (58 343 58 00) w pierwszym dniu  nieobecności. Dzień zgłoszenia i dzień  następny nie będzie odliczony, ze względu na zrealizowane zakupy do obiadów.  Prosimy również o informację                    w przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych. Nieobecność dziecka można również zgłosić wysyłając email na adres: sp20.kierownikgospodarczy@interia.pl