Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 22 maja o godz. 15:00 będziecie się Państwo mogli zalogować na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej/Rekrutacja  aby sprawdzić czy dziecko zakwalifikowało się czy niezakwalifikowało do wybranej placówki (Login i hasło został nadany podczas wypełnianiu Wniosku) lub telefonicznie w danym przedszkolu/szkole Od 25 maja do 28 maja odbywa się potwierdzanie woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania.  Bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z przedszkolem/szkołą celem ustalenia sposobu potwierdzenia woli, czy będzie to przekazywanie w postaci skanów dokumentów potwierdzających wolę rodziców, lub też przekazanie do skrzynek podawczych udostępnionych w przedszkolach/szkołach.  DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 jest w plikach do pobrania. Deklaracja ta dotyczy przedszkoli publicznych samorządowych. Aby potwierdzić wolę w przedszkolach publicznych niesamorządowych prosimy o bezpośredni kontakt z przedszkolem celem uzyskania właściwego druku.