W ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta" uczniowie klas 6.odwiedzili miejsce pamięci poległych w czasie II wojny światowej Polaków. Przypomnienie,a dla niektórych poznanie historii Brzeźna, było doskonałą okazją do tego, by jeszcze bardziej poczuć przywiązanie do Małej Ojczyzny. Nie zapominajmy o tym, że nawet w  codzienności jest miejsce na to,by pielęgnować pamięć o przodkach i rozwijać swój patriotyzm.