25 lutego odbył się V Szkolny Turniej Matematyczno-Przyrodniczy dla klas 4-8, w tym roku najlepiej spisała się klasa 5b, drugie miejsce zajęła 4a a trzecie 8a. Gratulujemy! Organizatorami były nauczycielki matematyki i przedmiotów przyrodniczych.