25.05.2019 r. w SP nr 48 w Gdańsku, odbył się V Wojewódzki  Konkurs "Legendy słowem i pędzlem malowane" dla uczniów kl.2-3 szkół podstawowych. Konkurs polegał na zaprezentowaniu wybranej legendy poprzez jej opowiedzenie oraz przygotowanie pracy plastycznej stanowiącej ilustrację dla legendy. W konkursie wzięli udział uczniowie kl. 2B – Tomasz Jendryssek, który opowiadał legendę oraz Nikola Portka, która ja zilustrowała. Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Nikola wywalczyła I miejsce w części plastycznej, a Tomek zdobył II miejsce w opowiadaniu legendy. Gratulujemy!