W tym tygodniu klasy szóste, siódme i ósme miały okazję wziąć udział w warsztatach profilaktycznych "Od zachowań ryzykownych do uzależnienia". Warsztaty zostały przeprowadzone we współpracy z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko". Dziękujemy za dostarczenie cennych wiadomości, ciekawe dyskusje, otwartość i profesjonalne podejście zarówno specjalistom, jak i naszym uczniom. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania.