W środę 24.10.uczniowie klasy 5a spotkali się z policjantem. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci . Nasz gość charakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne ,może wyrządzić ogromne szkody.