Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacji wodnej, zarówno w klasach, jak i później w zajęciach on-line. Poznawali istotę obiegu wody w przyrodzie, właściwości wody oraz jej znaczenie. Uczniowie dowiedzili się, dlaczego woda jest ważna, jakie mogą być skutki jej braku, a także jak przeciwdziałać suszy. Ważnym elementem bylo również uwrażliwienie na postawy ekologiczne - oszczędzanie wody i energii oraz dbanie o środowisko poprzez segregację odpadów czy korzystanie z toreb wielokrotnego użytku.