Od początku Adwentu uczniowie klas 4 - 6 mogą rozwiązywać świąteczne zadania w ramach Matematycznego Kalendarza Adwentowego. Codziennie na tablicy ogłoszeń pojawia się nowe zadanie, którego treść można zeskanować.