Koordynator zespołu -  p. Monika Suchwałko

Członkowie zespołu: Joanna Mazurek, Bożena Bączek, Joanna Hajduk, Iwona Krucińska, Ewa Tucholska, pielęgniarka szkolna, rodzice oraz uczniowie SP20.